PUTKIEN JA PROFIILIEN LEIKKAUS

METALLIPUTKIEN JA -PROFIILIEN LEIKKAUS - Putkilaser

Tällä hetkellä esivalmistelutöiden osuus koneenrakennusalalla on 40–45% kokonaistyömäärästä. Esivalmistelutuotannon kehityksen päätrendi on mekaaniseen työstöön käytettävän työmäärän pienentäminen koneenosien valmistuksessa parantamalla niiden muodon ja mittojen tarkkuutta.

Tootlus OÜ tarjoaa erilaisia palveluita pitkien, erityyppisten valssattujen metallien leikkaamiseen. Leikkaustekniikka valitaan leikkaussärmän ja työkappaleen muodon vaatimusten perusteella ottaen huomioon metallintyöstön erityispiirteet. Pitkien aihioiden katkaisu suoritetaan asiakkaan piirustusten mukaan erittäin tarkoilla laitteilla, mikä mahdollistaa jätteen osuuden minimoimisen ja leikkausprosessin optimoinnin. Progressiiviset laitteet mahdollistavat käsittelyn tarkkuuden +/- 0,3 mm.

Putkilaser

  • Läpimittat- 20 mm 220 mm asti
  • Maksimi pituus – 6 m
  • Laserin teho – 3 KW
Pedrazzoli SN 350 AP CN Automatic Band Saw

Putkien leikkaus

Puolivalmisteen maksimihalkaisija D max = 280 mm (350 x 230 mm). Puolivalmisteen maksimipituus L= 12 000 mm.